Webhooks (веб-хуки)

Webhook - передача даних заявки на зовнішній сервіс при створенні або зміні статусу заявки.
Дані передаються в форматі post json.

Як підключити

Перейдіть в Установки → Загальні налаштування і інтеграції → Інші сервіси → Webhook.

Декілька веб-хуків і умови

Ви можете підключити декілька веб-хуків, які будуть викликатися за різних умов. Наприклад, якщо заявка з одного сайту - передавати веб-хук на один url, якщо заявка з іншого сайту - передавати веб-хук на інший url.
Також можна вказати, щоб веб-хуки передавалися не в усіх статусах заявки, а лише у вибраних.

Історія веб-хуків

Щоб побачити, які дані передаються, перейдіть в історію веб-хуків. По даному веб-хуку - перейдіть в "деталі":

Історія і деталі webhook

Опис даних, що передаються

Окрім нижченаведених даних – в веб-хуках передаються також дані індивідуальних полів.

Масив даних складається із наступних блоків:

Дані webhook
info[webhookType] Тип вебхука: order - заявка
info[webhookEvent] Подія: new_order - нова заявка, status_change - зміна статусу
info[account] Назва аккаунта (субдомен) в SalesDrive
Дані заявки
data[id] ID заявки
data[version] Версія заявки
data[formId] ID бази заявок
data[orderTime] Дата створення
data[typeId] Тип
data[statusId] Статус
data[rejectionReason] Причина відмови
data[paymentAmount] Сума
data[commissionAmount] Комісія
data[costPriceAmount] Собівартість
data[expensesAmount] Витрати
data[profitAmount] Прибуток
data[payedAmount] Оплачено
data[restPay] Залишилось сплатити
data[paymentDate] Дата продажі
data[userId] Менеджер
data[products] Товари/Послуги
data[comment] Коментар
data[payment_method] Спосіб оплати
data[shipping_method] Спосіб доставки
data[ord_delivery] Доставка
data[timeEntryOrder] Час прийому заявки
data[holderTime] Прийом заявки
data[utmPage] Cторінка сайту
data[utmMedium] Канал
data[campaignId] Рекламна кампанія
data[utmSourceFull] Джерело (повний URL)
data[utmSource] Джерело
data[utmCampaign] Кампанія (utm_campaign)
Дані контактів
data[contacts][0][id] Внутрішній ID контакту
data[contacts][0][formId] ID бази заявок
data[contacts][0][version] Версія контакту
data[contacts][0][createTime] Дата створення
data[contacts][0][fName] Ім'я
data[contacts][0][lName] Прізвище
data[contacts][0][mName] По батькові
data[contacts][0][phone] Телефон
data[contacts][0][email] E-mail
data[contacts][0][company] Компанія
data[contacts][0][comment] Коментар контакту
data[contacts][0][userId] Менеджер
data[contacts][0][counterparty][id] Внутрішній ID контрагента
data[contacts][0][counterparty][name] Назва контрагента
data[contacts][0][counterparty][code] Код ЄДРПОУ контрагента
data[contacts][0][leadsCount] К-ть заявок
data[contacts][0][leadsSalesCount] К-ть продажів
data[contacts][0][leadsSalesAmount] Сума продажів
Дані товарів
data[products][0][id] ID
data[products][0][formId] База заявок
data[products][0][productId] Внутрішній ID товару
data[products][0][parameter] ID товару/послуги
data[products][0][name] Назва товару
data[products][0][sku] SKU (артикул)
data[products][0][amount] Кількість
data[products][0][price] Ціна
data[products][0][costPrice] Собівартість
data[products][0][discount] Знижка
data[products][0][percentDiscount] 0 - знижка в абсолютному вираженні, 1 - знижка в %
data[products][0][commission] Комісія
data[products][0][percentCommission] 0 - комісія в абсолютному вираженні, 1 - комісія в %
data[products][0][description] Опис товарної позиції в заявці
data[products][0][stockId] ID склада
data[products][0][mass] Вага
data[products][0][volume] Об'єм
data[products][0][restCount] Залишок на складі
data[products][0][manufacturer] Виробник
data[products][0][preSale] 0 - звичайна позиція, 1 - допродаж
data[products][0][isComplect] 0 - звичайний товар, 1 - товар є комплектом
data[products][0][categoryId] Внутрішній ID категорії товару
data[products][0][categoryName] Назва категорії товару
data[products][0][href] Сторінка на сайті
data[products][0][note] Нотатка
Дані Нової Пошти
data[ord_novaposhta][delivery] Спосіб доставки: WarehouseWarehouse - відділення-відділення, WarehouseDoors - відділення-адреса, DoorsDoors - адреса-адреса, DoorsWarehouse - адреса-відділення
data[ord_novaposhta][city] Ref міста в системі Нової Пошти
data[ord_novaposhta][branch] Ref відділення в системі Нової Пошти
data[ord_novaposhta][street] Ref вулиці в системі Нової Пошти (для адресної доставки)
data[ord_novaposhta][house] Номер будинку (для адресної доставки)
data[ord_novaposhta][flat] Квартира (для адресної доставки)
data[ord_novaposhta][note] Примітка до адреси (для адресної доставки)
data[ord_novaposhta][typeSend] Вид вантажу: Parcel - посилка, Cargo - вантаж, Documents - документи, TiresWheels - шини-диски, Pallet - палети
data[ord_novaposhta][typePay] Оплачує доставку: Recipient - отримувач, Sender - відправник
data[ord_novaposhta][methodPay] Форма оплати за доставку: Cash - готівкою, NonCash - безготівково
data[ord_novaposhta][EN] Номер ТТН
data[ord_novaposhta][ENref] Ref ТТН в системі Нової Пошти
data[ord_novaposhta][branchNumber] Номер відділення
data[ord_novaposhta][backDelivery] Зворотна доставка: Money - післяплата (зворотна доставка грошей), PaymentControl - контроль оплати, None - без післяплати
data[ord_novaposhta][backDeliveryType] Платник за зворотну доставку грошей: Recipient - отримувач, Sender - відправник
data[ord_novaposhta][backDeliverySum] Сума післяплати (зворотної доставки грошей)
data[ord_novaposhta][status] Опис статусу доставки
data[ord_novaposhta][statusCode] Код статусу доставки
data[ord_novaposhta][dateStatusUpdate] Дата і час оновлення статусу
data[ord_novaposhta][recipientDateTime] Дата і час отримання посилки
data[ord_novaposhta][deliveryDateAndTime] Дата і час доставки посилки на відділення
data[ord_novaposhta][manualEN] 0 - ТТН створена в SalesDrive, 1 - ТТН введена вручну
data[ord_novaposhta][idEntity] ID відправника
data[ord_novaposhta][cost] Вартість доставки
data[ord_novaposhta][legal] Тип отримувача: 0 – фізична особа, 1 – юридична особа
data[ord_novaposhta][companyName] Назва компанії отримувача (якщо отримувач – юридична особа)
data[ord_novaposhta][egrpou] ЄДРПОУ компанії отримувача (якщо отримувач – юридична особа)
data[ord_novaposhta][ownershipFormId] ID форми власності компанії-отримувача (якщо отримувач – юридична особа)
data[ord_novaposhta][packing] Номер пакування
Дані Укрпошти
data[ord_ukrposhta][delivery] Спосіб доставки: W2W - відділення-відділення, W2D - відділення-адреса, D2W - адреса-відділення, D2D - адреса-адреса
data[ord_ukrposhta][region] ID області
data[ord_ukrposhta][district] ID району
data[ord_ukrposhta][city] ID міста
data[ord_ukrposhta][branch] ID відділення
data[ord_ukrposhta][street] ID вулиці
data[ord_ukrposhta][house] Номер будинку
data[ord_ukrposhta][flat] Номер квартири
data[ord_ukrposhta][typePay] Платник за доставку: Recipient - отримувач, Sender - відправник
data[ord_ukrposhta][typeUkrPoshta] Тип доставки: EXPRESS - експрес, STANDARD - стандарт
data[ord_ukrposhta][barcode] Номер ТТН
data[ord_ukrposhta][barcodeUuid] Ідентифікатор ТТН в Укрпошті
data[ord_ukrposhta][deliverySum] Сума післяплати
data[ord_ukrposhta][status] Опис статусу доставки
data[ord_ukrposhta][statusCode] Код статусу доставки
data[ord_ukrposhta][dateStatusUpdate] Дата оновлення статусу
data[ord_ukrposhta][deliveryDateAndTime] Дата доставки
data[ord_ukrposhta][manual] 0 - сформовано в SalesDrive, 1 - введено вручну
data[ord_ukrposhta][idEntity] ID відправника
data[ord_ukrposhta][cost] Вартість доставки
data[ord_ukrposhta][sum] Оголошена вартість
data[ord_ukrposhta][mass] Загальна вага, кг
data[ord_ukrposhta][length] Найбільша сторона, см
data[ord_ukrposhta][description] Додаткова інформація
data[ord_ukrposhta][phone] Телефон отримувача
data[ord_ukrposhta][email] Email отримувача
data[ord_ukrposhta][firstName] Ім'я отримувача
data[ord_ukrposhta][lastName] Прізвище отримувача
data[ord_ukrposhta][middleName] По батькові отримувача
data[ord_ukrposhta][companyName] Компанія отримувача
data[ord_ukrposhta][egrpou] ЄДРПОУ отримувача (якщо отримувач - юр. особа)
data[ord_ukrposhta][tin] ІПН отримувача (якщо отримувач - ФОП)
data[ord_ukrposhta][backDelivery] None - без післяплати, Money – з післяплатою
data[ord_ukrposhta][fragile] NotFragile - не крихка, Fragile - крихка
data[ord_ukrposhta][backDeliveryType] Виплата післяплати: Money - готівкою, Account – на розрахунковий рахунок
data[ord_ukrposhta][type] Тип отримувача: INDIVIDUAL - фіз. особа, COMPANY - юр. особа, PRIVATE_ENTREPRENEUR - ФОП
data[ord_ukrposhta][regionName] Назва області
data[ord_ukrposhta][districtName] Назва району
data[ord_ukrposhta][cityName] Назва міста
data[ord_ukrposhta][branchName] Назва відділення
data[ord_ukrposhta][streetName] Назва вулиці
data[ord_ukrposhta][branchString] Поштовий індекс відділення
data[ord_ukrposhta][addressBranch] Поштовий індекс адреси
Значення опцій списків
meta[fields] Дані опцій полів заявок
meta[fields][contacts][fields] Дані опцій полів контактів

Реєстрація в SalesDrive

.salesdrive.me

Реєструючись, ви погоджуєтеся на обробку персональних даних і приймаєте умови надання послуг.