Оновлення заявок по API

По API можна оновлювати дані заявки:

По API не можна оновлювати:

Ви можете оновлювати заявки в SalesDrive:

Документація по API

Документація по API з описом доступна у вашому кабінеті SalesDrive:

При оновленні заявки по API, ви можете передавати не всі поля заявки, а лише ті поля, які оновлюєте.

Нижче наведено приклад даних для оновлення заявки:

POST https://yourdomain.salesdrive.me/api/order/update/
Content-Type: application/json

{
 "form": "",
 "id": "",
 "externalId": "",
 "data": {
  "statusId": "",
  "paymentDate": "",
  "rejectionReasonId": "",
  "salesdrive_manager": "",
  "comment": "",
  "payment_method": "",
  "shipping_method": "",
  "shipping_address": "",
  "sajt": "",
  "novaposhta": {
   "ttn": ""
  },
  "ukrposhta": {
   "ttn": ""
  },
  "justin": {
   "ttn": ""
  }
 }
}

Параметри запиту

Повний список усіх параметрів і можливих значень - у вашому кабінеті SalesDrive.

form Ключ бази заявок
id Номер заявки
externalId Зовнішній номер заявки (ігнорується, якщо задано id)
data[statusId] Статус заявки (можливі значення - у вашому кабінеті SalesDrive)
data[paymentDate] Дата продажі (формат дати: ДД.ММ.РРРР). Використовується лише для заявок в статусі "Продажа".
data[rejectionReasonId] Причина відмови (можливі значення - у вашому кабінеті SalesDrive)
data[salesdrive_manager] Менеджер (можливі значення - у вашому кабінеті SalesDrive)
data[comment] Коментар
data[payment_method] Спосіб оплати
data[shipping_method] Спосіб доставки
data[shipping_address] Адреса доставки
data[sajt] Сайт
data[novaposhta][ttn] ТТН Нової Пошти
data[ukrposhta][ttn] ТТН Укрпошти
data[justin][ttn] ТТН Justin

Реєстрація в SalesDrive

.salesdrive.me
 • Мова акаунта:

Реєструючись, ви погоджуєтеся на обробку персональних даних і приймаєте умови надання послуг.